top of page

Succesvol symposium in Grootseminarie Brugge


Fracarita International en vzw Kontinenten organiseerden op 5 juni te Brugge een symposium over menselijke waardigheid in deze toenemende geseculariseerde en geglobaliseerde wereld. Onderwerpen gingen van de encycliek Laudato si', Ecokerk, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties tot de kern van de visie en missie van de Congregatie Broeders van Liefde.

Verschillende eminente sprekers lieten hun licht schijnen op dit complexe begrip van ‘menselijke waardigheid’. Alles werd ingeleid door Hubert Sanders (vzw Kontinenten) en Prakash Goossens (Fracarita International). Mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge, ging voor in het gebed en het symposium werd muzikaal omkaderd door dwarsfluitist Paul De Baere.

Broeder dr. René Stockman sprak over de notie van waardigheid en ontwikkeling voor de hele mens en voor alle mensen. Hij liet zich inspireren door encyclieken van Paus Paulus VI en Johannes-Paulus II en verwees ook uitdrukkelijk naar Paus Franciscus met betrekking tot de toenemende bezorgdheid over de crisis van de schepping. Vrede, gerechtigheid en heelheid van de Schepping zijn daar de kernbegrippen. Broeder dr. Stockman ging ook de heikele ethische thema's in het Westen niet uit de weg. De mens die bewogen wordt door het levensvoorbeeld van Jezus, omarmt het leven in al haar facetten van fysieke tot psychische integriteit. Er is in dat mensbeeld geen plaats voor euthanasie omdat dit de kern van de sacraliteit van het leven aantast. De relativering van het leven is intrinsiek kwaad. Zelfs in tijden van extreme individualisering is de mens een sociaal wezen en wordt de mens gedragen door de gemeenschap. We worden aangesproken om onze visie en missie in het licht te zetten van een heel concrete invulling vanuit het christelijk mensbeeld. Het gelaat van de ander zorgt dat wij als Christenen niet onbewogen kunnen zijn en tot concrete acties dienen over te gaan om de menselijke waardigheid te herstellen. Het volledige relaas van Br. Stockman kunt u hier lezen.

Prof. dr. Fred Van Iersel benadrukte vanuit zijn expertise rond de Sociale Leer van de Kerk de notie van communicatie en van verbinding. Drie V’s zijn voor hem hierin belangrijk: vrijheid, verantwoordelijkheid en verbondenheid. Het economisch reductionisme vanuit een marktdenken dient gebalanceerd te worden door morele keuzes voor de kwetsbaren in onze samenleving. De caritas van de Broeders van Liefde kunnen hierin stichtend zijn. De aanwezigheid van de caritas verhindert de absoluutheid van het reductionisme dat in een geseculariseerde wereld zo naar voren springt.

Ere-Ambassadeur Johan Swinnen trachtte het belang van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties aan te kaarten en legde ook meteen de link naar zijn levenswerk als Ambassadeur in Rwanda. Voor de eerste keer in de VN-geschiedenis zijn er ook doelstellingen die verder gaan dan ‘ontwikkeling’ van het Zuiden. Het Westen wordt mee verantwoordelijk om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren en dit samen met burgerinitiatieven en bedrijven. De onmenselijkheid van de crisis van Rwanda in 1994 is bij de ere-ambassadeur op zijn netvlies gebrand gebleven. Volgens hem was het geen genocide toegespitst op de Tutsi’s alleen, maar was het een genocide op Rwanda in haar geheel. Slachtoffers zijn er bij alle Rwandezen. We dienen als internationale gemeenschap de verschillende perspectieven in het oog te houden en niet enkel meegaan in een anamnese van de geschiedenis van Rwanda. Tevens reflecteerde hij over de vraag naar ontwikkeling van Rwanda. Is dit duurzaam en houdbaar? Het blijft een open vraag.

In de namiddag werden er drie werkwinkels voorgesteld. Memisa (Kristel Moerman) stelde haar werk rond geestelijke gezondheidszorg voor in Guinée; Karel Malfliet zoomde in op ecologie en Ecokerk en Jan Dessein (Wereldhuis Provincie West-Vlaanderen) probeerde met heel veel enthousiasme de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN concreet te maken.

Het symposium werd afgesloten door Dirk De fauw, Burgemeester van Brugge. Hij benadrukte dat de stad Brugge zich blijft engageren voor samenwerking en ontwikkeling en dat er duidelijke doelstellingen opgenomen zijn om zowel vluchtelingen als mensen in het Zuiden te ondersteunen. Hij drukte zijn waardering uit voor het werk dat vzw Kontinenten en de Congregatie Broeders van Liefde gerealiseerd hebben in Brugge, België, maar zeker ook in het Zuiden.

Hubert Sanders en Prakash Goossens drukten hun waardering en dankbaarheid uit naar het Bisdom Brugge en team van medewerkers, medewerkers van vzw Kontinenten alsook naar Norbert Niyonzima (Fracarita International) en in het bijzonder voor het team van het Grootseminarie te Brugge voor de praktische begeleiding van het symposium.

Het symposium werd bijgewoond door een 60-tal deelnemers. Zelfs Minister Pieter De Crem was een aandachtige toehoorder. Het symposium werd mede financieel mogelijk gemaakt door de stad Brugge die een subsidie toekende voor de organisatie van deze dag.

Selectie foto's:

Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page