top of page

Privacy statement and cookie policy

Privacy statement (English)

Fracarita International strives for transparency and is therefore committed to protect your personal data. Personal data are information that allow us to identify you as a natural person, regardless of whether we actually do so. You are identifiable as soon as it is possible to make a direct or indirect link between one or more data and you as a natural person.

We only use and process your personal data in accordance with the General Data Protection Regulation and other applicable regulations.

Read our full privacy statement here.

Privacyverklaring (Nederlands)

Fracarita International streeft naar transparantie en is zodoende gesteld op het beschermen van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn informatie die het toelaten u te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of wij dit daadwerkelijk doen. U bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om direct of indirect een verband te leggen tussen een of meer gegevens en u als natuurlijke persoon.


We gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens enkel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke regelgeving.

Lees onze volledige privacy verklaring hier.

Cookie policy (English)

THE USE OF COOKIES

During a visit to the site, cookies may be placed on the hard drive of your computer for the sole purpose of better adapting the site to the needs of returning visitors. These mini files or cookies are not used to monitor the visitor's browsing behaviour on other websites. Your internet browser allows you to prevent the use of cookies, to receive a warning when a cookie is installed or to remove the cookies from your hard drive afterwards. Please refer to the help function of your internet browser.

Cookiebeleid (Nederlands)

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

bottom of page