top of page

[NL] Succesvol seminarie rond de profetische betekenis van Sint Vincentius a Paulo in Grootseminarie

Fracarita International hield op 23 mei, in samenwerking met het Bisdom Brugge, een studievoormiddag rond de profetische betekenis van Sint Vincentius a Paulo voor onze welvaartsstaat, voor onze diaconie en voor de Congregatie Broeders van Liefde en Fracarita International. Er waren meer dan 120 deelnemers van dekenaten, parochies, congregaties, geloofsgemeenschappen en voornamelijk ook Vincentiaanse bewegingen bijeengekomen in het Grootseminarie van Brugge om 400 jaar na Vincentius a Paulo inspiratie op te doen, kritisch na te denken, te netwerken en samen te bidden voor meer kwaliteitsvolle aandacht voor de medemens en dit vanuit de bewogenheid van de caritas.

Mgr. Lode Aerts, Bisschop van het Bisdom Brugge, ging voor in het gebed en zegende deze studievoormiddag met een verwijzing naar de Pinksterperiode en de hoop op inspiratie via de Heilige Geest. Dhr. Hubert Sanders was een bezielde moderator en zorgde voor de rode draad tussen de sprekers.

Broeder dr. René Stockman, generale overste van de Congregatie Broeders van Liefde en voorzitter van Fracarita International, leidde deze dag in door grote nadruk te leggen op het revolutionaire van een figuur als Vincentius a Paulo zo’n 400 jaar geleden. In een tijd van geloofscrisis, oorlogen, ziekten, schrijnende armoede koos Vincentius a Paulo in de voetstappen te treden van Jezus Christus. Zijn radicale keuze voor de armen, het belang van het geestelijk leven, doordrongen van het (mede)lijden voor de naaste maar altijd met het perspectief van de verrijzenis voor ogen. Hij vervolgde met enkele concrete voorbeelden vanuit de Congregatie en de dagelijkse werking binnen Fracarita International om aan te tonen dat Vincentius a Paulo een stichtend en profetisch voorbeeld is naast onze stichter kanunnik Triest.

Dhr. Jan Steel, verantwoordelijke voor de diaconie en caritas Bisdom Brugge, vervolgde in de lijn van de lezing van Br. dr. René Stockman het belang van de presentie, de vernieuwde en vernieuwende invulling van diaconie, het belang van meer dan 33 Vincentiaanse bewegingen en Welzijnsschakels in het Bisdom Brugge en het belang van samenwerking in de radicale keuze voor de armen, migranten, vluchtelingen, mensen zonder papieren. Barmhartig aanwezig zijn, toont zich concreet in vele initiatieven binnen het Bisdom Brugge en dit gebeurt in alle stilte waarbij zowel Martha als Maria verenigd worden: ora et labora. De blijvende aandacht voor humanitaire corridors (opvang Syrische vluchtelingen) mag niet al het goede werk van zovele Welzijnssschakels en Vincentiaanse bewegingen onderbelichten. Het dient een holistische benadering te zijn van mededogen voor ieder die aanklopt.

Dr. Sarah Marchal eindigde deze studievoormiddag met academische nuanceringen rond bijstand, armoede, minimumloon, leefloon en de utopische discussie rond basisinkomen. Zij gaf ook goed aan dat de Caritas aan de basis ligt van de welvaartsstaat in België en dat naast het pleidooi voor een meer interveniërende overheid caritas uiterst belangrijk blijft om die kwaliteitsvolle zorg te kunnen blijven aanbieden. Dit zal een boeiende maar cruciale uitdaging worden voor de samenleving maar ook voor de overheid.

Het volledige programma en de uitnodiging kunt u hier nogmaals doornemen.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page