top of page

[NL] Viering 50 jaar BFOS in teken van wijlen voorzitter Vic Blaton

Op maandagavond 18 september 2017 vond in de Gotische Zaal van het Stadhuis van Brugge de viering plaats van 50 jaar Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking (BFOS) met als thema ‘De zin van ontwikkelingssamenwerking in historisch perspectief’. Het was in de eerste plaats een hulde aan stichter Vic Blaton, die in februari 2017 jammer genoeg onverwachts overleed. Uiteindelijk was hij de grote afwezige op deze viering. BFOS subsidieerde de voorbije jaren tientallen ontwikkelingsprojecten, waaronder ook een project van Fracarita International. Sinds 2015 adviseert BFOS het stadsbestuur over projectsteun aan het Zuiden.

Vic Blaton had met een comité deze viering een tijd geleden voorbereid. In zijn plaats was de familie uitgenodigd om hen in deze viering te betrekken ter nagedachtenis aan hem, maar ook om wat hij gedurende 50 jaar heeft gerealiseerd met BFOS, en om hem in de kijker te zetten. Vic Blaton heeft heel wat betekend voor BFOS en hij zou zelfs mee aan de wieg hebben gestaan van de oprichting van het toenmalig Derde Wereldcentrum. Als voorzitter van BFOS was hij tot zijn overlijden nog steeds heel actief. Samen met hem werden heuse plannen gemaakt om het 50-jarig bestaan van BFOS dit najaar te vieren. En meteen was het ook het plan om hem bij deze gelegenheid in de bloemetjes te zetten.

Dr. Thomas Deckmyn, de huidige voorzitter van BFOS schetste een historisch beeld van BFOS vanaf zijn ontstaan tot op vandaag en de betekenis ervan voor de stad Brugge. Hij lichtte de steun van de stad Brugge aan ontwikkelingssamenwerking toe gedurende de afgelopen 50 jaar. BFOS werd opgericht in 1969 en subsidieerde tot 2014 als onafhankelijk orgaan projecten in het Zuiden. Sedert 2015 adviseert BFOS het Stadsbestuur inzake projectsteun in het Zuiden. Als organisatie maakte BFOS een beoordeling van de ingediende projecten, vroeger voor de ngo’s en recentelijk enkel voor de 4de pijler organisaties waarvoor de Noord-Zuiddienst van Brugge toelagen toekende.

Vic Blaton zou ter gelegenheid van deze viering de fakkel overdragen aan zijn opvolger. Vic Blaton was de drijfkracht achter BFOS waarvan hij jarenlang steun had gekregen voor het werk dat hij verrichtte in DR Congo door mee te werken aan de ontwikkeling van ziekenhuislabo’s en door het opleiden van lokale geneesheren.

Fracarita International heeft in 2016 substantiële steun gekregen van de Noord-Zuiddienst voor de basisschool voor inclusief onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking CEPETRI in Lima (Peru). Zie bladzijde 28-29 van het jaarverslag 2016 van de Noord-Zuiddienst van Stad Brugge. Brugse organisaties en ngo’s, en projecten waarin Bruggelingen actief meewerken komen in aanmerking voor financiële steun. De Stad Brugge steunt scholings- en opleidingsprojecten, maar ook gezondheidszorg, landbouw en watervoorziening, medische en sociale projecten.

De heer Jan Vandemoortele, ambassadeur-emeritus bij de Verenigde Naties die mede de Millennium Doelstellingen mee heeft geschreven, lichtte vanuit deze expertise over de zin van ontwikkelingssamenwerking de Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDG’s) toe en hoe deze vorm krijgen het beleid van ontwikkelingssamenwerking. Het zijn doelstellingen die gericht zijn op de toekomstige internationale ontwikkeling. Ze zijn opgesteld door de Verenigde Naties, die gepromoot worden als doelstellingen voor duurzame ontwikkeling tot 2030 voor de komende 15 jaar in opvolging van de Millennium Doelen. Hier vindt u de bijhorende PowerPoint bij de lezing van de heer Vandemoortele. Hij maakte duidelijk dat met de Millennium Goals een vooruitgang voor de mens betekenden, maar een achteruitgang voor de planeet. Hij had kritiek op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die concreter geformuleerd zijn op het vlak van het meetbare maar vager zijn voor minder meetbare doelstellingen.

De Schepen van Welzijn, Diversiteit en Noord-Zuidbeleid van de Stad Brugge, de heer Dirk De fauw verwelkomde in naam van de Burgemeester Renaat Landuyt, de aanwezigen en begroette speciaal de echtgenote, de kinderen en de familie van Vic Blaton. In zijn toespraak bracht hij hulde aan Vic Blaton die hij als een voorvechter schetste voor de Brugse Noord-Zuidwerking en als voorzitter van BFOS. Hij lichtte het ontwikkelingsbeleid toe van de Stad Brugge.

Het geheel werd muzikaal opgeluisterd door een Congolese muziekgroep, welke sterk in smaak viel bij het publiek.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page