top of page

Tip: zet het geluid van deze video manueel aan in het YouTubefilmpje zelf.

Ook als u er niet meer bent, kunt u nog iets betekenen voor anderen

Waar de meest kwetsbare mensen onze ondersteuning vragen, gaat
Fracarita International
– Congregatie Broeders van Liefde –
nog een stap verder.

In respect voor hun waardigheid.

Logo testament.be.png

Wereldwijd meer dan 115 projecten in 20 landen

Fracarita International stelt zich, als internationale NGO voor ontwikkelingssamenwerking van de Broeders van Liefde, tot doel om wereldwijd meer dan 115 voorzieningen en projecten in 20 landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië te ondersteunen. Daarbij richten we ons op drie grote sectoren:

  • geestelijke gezondheidszorg

  • orthopedagogische zorg

  • onderwijs en opleiding

Hierbij gaat onze bijzondere aandacht uit naar de meest kwetsbare en de meest zwakke mensen.
 

Heel concreet ondersteunt Fracarita International deze diensten en projecten op verschillende manieren: door deskundig advies en coaching, door het uitwisselen van expertise, via financiële hulp, door hen te ondersteunen bij het versterken van de lokale competenties, via begeleiding bij het uitbouwen van initiatieven om zelf meer financieel autonoom te worden en door hen een stem te geven of hun pleitbezorger te zijn op internationale fora waar het sociaal beleid vorm krijgt. Daartoe werd aan Fracarita International ook een consultatieve status toegekend in de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC).


Dit alles vanuit een actief streven om de mensen in het Zuiden tot echte partners te maken in het bevorderen, het respect en het herstel van de menselijke waardigheid.

Wat werd er in het verleden met giften gerealiseerd?

Dankzij de steun van velen konden we - en kunnen we nog steeds - mooie dingen realiseren bij onze partners in het Zuiden. Een overzichtje van enkele opmerkelijke realisaties kunt u terugvinden in onze jaarverslagen, of kunnen we persoonlijk ook verder toelichten. Blader hieronder door ons jaarverslag 2019 of download het als pdf hier. We kunnen ook een papieren versie opsturen naar uw thuisadres. Dit kunt u vermelden in het contactformulier onderaan.

In Vlaanderen zullen in principe met ingang van 1 juli 2021 de tarieven in de schenkbelasting en de erfbelasting voor de giften aan goede doelen worden verlaagd naar 0%. De fiscale regeling rond duolegaten zal in Vlaanderen wijzigen. Je bent bij ons en via testament.be aan het goede adres om meer info te verkrijgen.

Door Fracarita International op te nemen in uw testament, helpt u ons de nodige zorg voor kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika verder uit te bouwen. Vermeld dan steeds ons ondernemingsnummer 0811110832.

Persoonlijke, discrete en professionele begeleiding op maat

Foto Paul Segers.jpg

Indien u interesse heeft om Fracarita International als goed doel te laten opnemen in uw testament, dan kunt u rekenen op persoonlijke, discrete en professionele begeleiding. Zowel vanuit Fracarita International zelf, waar
dhr. Paul Segers (internationaal project manager, zie foto) uw persoonlijke contactpersoon is, als vanuit Testament.be, waar jurist dhr. Dirk Vercoutter al uw (juridische) vragen kan beantwoorden.

Vanuit Fracarita International bezorgen wij u graag een juridische gids, alsook meer informatie over de werking van de Congregatie Broeders van Liefde op vlak van ontwikkelingssamenwerking, binnen onze wereldwijde projecten. 

Ook voor persoonlijk contact kunt u op ons beroep doen. Indien u dat wenst, komen wij gratis en vrijblijvend op bezoek bij u thuis komen voor een eerste kennismaking en om u meer informatie te verlenen. 

 

U kunt ons contacteren via mail (paul.segers@fracarita.net) of telefonisch op het nummer 0471 73 38 98. 

Indien u een papieren versie van een jaarverslag wenst, of andere vragen heeft, dan kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Ondernemingsnummer: 0811110832.

Contacteer ons vrijblijvend en
in alle vertrouwen

Kruis aan indien u één van onderstaande zaken wenst te ontvangen. We nemen zo snel mogelijk contact op met u.

Alvast hartelijk bedankt voor uw interesse in
Fracarita International!

Hartelijk dank voor uw bericht!
We beantwoorden dit zo spoedig mogelijk.

bottom of page